Jump to content
 • Koppel en vermogen


  • 1) Het openen en sluiten van de inlaatkleppen die worden bediend door de nokkenas, het aanzuigen van de lucht. Tijdens het openstaan van de inlaatkleppen wordt er brandstof ingespoten. Let op dit gebeurt in de aanzuigbuizen en niet direct in de cilinder. Bij betrekkelijk eenvoudige injectiesystemen gebeurd dit simultaan. Bij geavanceerdere systemen sequentieel.
  • 2)Wanneer er zich eenmaal lucht en brandstof in de cilinder bevindt dan moet dit zo goed mogelijk vermengd worden. Tegelijkertijd wordt het mengsel gecomprimeerd.
  • 3) Vervolgens is het een kwestie van het mengsel op het goede moment te ontsteken en er een explosie plaats vindt die de zuiger naar beneden (of opzij, bij een boxer) doet bewegen, welke op zijn beurt de krukas doet bewegen waardoor er een ronddraaiende beweging plaats vindt.
  • 4) Tenslotte komt de zuiger weer omhoog. De uitlaatkleppen gaan open en het verbrande mengsel wordt weer naar buiten gedrukt. Tegelijkertijd gaan de inlaatkleppen al weer open om een vers mengsel

   

   

  Nu heeft lucht ook een vervelende eigenschap. Geloof het of niet maar lucht is zwaar. Er is dus moeite voor nodig om dit in beweging te krijgen. Je kunt je dit het beste voorstellen wanneer je door een klein gaatje een ruimte moet vullen met lucht en vervolgens weer leeg moet pompen. Denk aan een fietspomp. Hoe sneller dit moet gebeuren hoe meer de lucht gaat tegenwerken. Nu is deze fietspomp niet eens voorzien van een mechanisme welke de doorstroming belemmert (bij een motor de kleppen). Omdat het moeite kost de lucht via de inlaatkleppen aan te zuigen en de inlaatkleppen niet de hele tijd openstaan kan de cilinder niet onder alle omstandigheden volledig gevuld worden. Deze vulling, die men de vullingsgraad noemt, hangt af van het toerental. Kortom over het verloop van het toerenbereik varieert de vullingsgraad.

   

  Met dit in het achterhoofd gaan we naar het volgende.

   

  Zoals reeds vermeld zorgt een juiste ontsteking en een hoeveelheid brandstof er voor dat de motor kan draaien. Vroeger keek men niet zo nauw met die hoeveelheid brandstof. Later is men er achter gekomen dat er een ideale verhouding bestaat tussen de hoeveelheid brandstof en de hoeveelheid lucht om tot een zo goed en een zo schoon mogelijke verbranding te komen. Dit noemt men het stoichriometrisch mengsel; 14.7 kilogram lucht op 1 kilogram benzine. Dit is echter niet de verhouding waarbij de krachtigste verbranding kan plaatsvinden, er is iets meer brandstof nodig. Maar dit terzijde, het gaat hier om het principe. Het is dus belangrijk te weten hoeveel lucht er zich in de cilinder bevindt wanneer er brandstof bij moet. Vroeger in de tijd van de carburateurs waren de ingenieurs die de carburateur ontwierpen ware kunstenaars. Met behulp van diverse soorten en maten sproeiers wisten ze onder de meeste omstandigheden voldoende brandstof toe te voegen. Dit werkte vanuit het onderdrukprincipe die de brandstof als het ware mee zoog de cilinder in. Deze onderdruk werd gegenereerd door de venturi van de carburateur. Later bedacht men mechanische injectie en tegenwoordig gaat het met elektromagnetische injectoren, welke elektronisch worden aangestuurd, een stuk eenvoudiger. Kortom er zijn allerlei methoden bedacht om brandstof te doseren.

   

  Wanneer er uiteindelijk voldoende brandstof in verhouding tot de lucht in de cilinder is aangezogen gaat de inlaatklep dicht. De zuiger komt omhoog en comprimeert zo het mengsel. Nu is het de kunst om op het juiste moment het mengsel te ontsteken, zodat de kracht van de explosie de zuiger een zo goed mogelijke beweging terug kan geven. Je kunt je voorstellen dat dit moment afhankelijk is van de hoeveelheid mengsel en de snelheid van de zuiger. In het verleden heeft men hier constructies voor bedacht welke gebruik maakten van het toerental (centrifugaal vervroeging) van de motor en de onderdruk in het inlaatsysteem. Dit wordt eigenlijk in grote lijnen nog steeds gedaan. Echter wederom elektronisch.

   

  En nu komt het. Een hoeveelheid lucht samen met een hoeveelheid brandstof welke wordt ontstoken zorgt voor een hoeveelheid energie. Slechts een percentage van deze energie wordt omgezet in een beweging van de zuiger/drijfstang/krukas, de rest van de energie wordt omgezet in warmte en wrijving. De energie die uiteindelijk nuttig voor de beweging overblijft noemt men het rendement. Dit rendement blijkt voor alle benzinemotoren vrijwel gelijk te zijn. We zagen net al dat de vullingsgraad over het toerental varieert. Dus de maximaal vrij te komen energie varieert over het toerental gebied. Dus de kracht van de explosie, dus de kracht op de zuiger varieert over het toerengebied.

   

  De kracht die vrijkomt bij de verbranding en omgezet wordt via de zuiger/drijfstang in een beweging van de krukas noemt men het koppel (denk aan kracht maal arm). En zie hier, het ontstaan van de koppelkromme. Kortom, de koppelkromme geeft niets anders aan dan het verloop van de vullingsgraad. Echter dit koppel wordt slechts 1 maal per twee omwentelingen (4-takt) per cilinder geleverd. Hoe vaker je per tijdseenheid (bijvoorbeeld per minuut) over dit koppel kan beschikken hoe krachtiger de motor. Dus hoe hoger de toeren hoe vaker het koppel per tijdseenheid. We noemen dit het vermogen van de motor; koppel per tijdseenheid. Kortom als je de vullingsgraad van de motor vermenigvuldigt met het toerental dan krijg je "het vermogen".

  Nu heeft lucht ook een vervelende eigenschap. Geloof het of niet maar lucht is zwaar. Er is dus moeite voor nodig om dit in beweging te krijgen. Je kunt je dit het beste voorstellen wanneer je door een klein gaatje een ruimte moet vullen met lucht en vervolgens weer leeg moet pompen. Denk aan een fietspomp. Hoe sneller dit moet gebeuren hoe meer de lucht gaat tegenwerken. Nu is deze fietspomp niet eens voorzien van een mechanisme welke de doorstroming belemmert (bij een motor de kleppen). Omdat het moeite kost de lucht via de inlaatkleppen aan te zuigen en de inlaatkleppen niet de hele tijd openstaan kan de cilinder niet onder alle omstandigheden volledig gevuld worden. Deze vulling, die men de vullingsgraad noemt, hangt af van het toerental. Kortom over het verloop van het toerenbereik varieert de vullingsgraad.

   

  Met dit in het achterhoofd gaan we naar het volgende.

   

  Zoals reeds vermeld zorgt een juiste ontsteking en een hoeveelheid brandstof er voor dat de motor kan draaien. Vroeger keek men niet zo nauw met die hoeveelheid brandstof. Later is men er achter gekomen dat er een ideale verhouding bestaat tussen de hoeveelheid brandstof en de hoeveelheid lucht om tot een zo goed en een zo schoon mogelijke verbranding te komen. Dit noemt men het stoichriometrisch mengsel; 14.7 kilogram lucht op 1 kilogram benzine. Dit is echter niet de verhouding waarbij de krachtigste verbranding kan plaatsvinden, er is iets meer brandstof nodig. Maar dit terzijde, het gaat hier om het principe. Het is dus belangrijk te weten hoeveel lucht er zich in de cilinder bevindt wanneer er brandstof bij moet. Vroeger in de tijd van de carburateurs waren de ingenieurs die de carburateur ontwierpen ware kunstenaars. Met behulp van diverse soorten en maten sproeiers wisten ze onder de meeste omstandigheden voldoende brandstof toe te voegen. Dit werkte vanuit het onderdrukprincipe die de brandstof als het ware mee zoog de cilinder in. Deze onderdruk werd gegenereerd door de venturi van de carburateur. Later bedacht men mechanische injectie en tegenwoordig gaat het met elektromagnetische injectoren, welke elektronisch worden aangestuurd, een stuk eenvoudiger. Kortom er zijn allerlei methoden bedacht om brandstof te doseren.

   

  Wanneer er uiteindelijk voldoende brandstof in verhouding tot de lucht in de cilinder is aangezogen gaat de inlaatklep dicht. De zuiger komt omhoog en comprimeert zo het mengsel. Nu is het de kunst om op het juiste moment het mengsel te ontsteken, zodat de kracht van de explosie de zuiger een zo goed mogelijke beweging terug kan geven. Je kunt je voorstellen dat dit moment afhankelijk is van de hoeveelheid mengsel en de snelheid van de zuiger. In het verleden heeft men hier constructies voor bedacht welke gebruik maakten van het toerental (centrifugaal vervroeging) van de motor en de onderdruk in het inlaatsysteem. Dit wordt eigenlijk in grote lijnen nog steeds gedaan. Echter wederom elektronisch.

   

  En nu komt het. Een hoeveelheid lucht samen met een hoeveelheid brandstof welke wordt ontstoken zorgt voor een hoeveelheid energie. Slechts een percentage van deze energie wordt omgezet in een beweging van de zuiger/drijfstang/krukas, de rest van de energie wordt omgezet in warmte en wrijving. De energie die uiteindelijk nuttig voor de beweging overblijft noemt men het rendement. Dit rendement blijkt voor alle benzinemotoren vrijwel gelijk te zijn. We zagen net al dat de vullingsgraad over het toerental varieert. Dus de maximaal vrij te komen energie varieert over het toerental gebied. Dus de kracht van de explosie, dus de kracht op de zuiger varieert over het toerengebied.

   

  De kracht die vrijkomt bij de verbranding en omgezet wordt via de zuiger/drijfstang in een beweging van de krukas noemt men het koppel (denk aan kracht maal arm). En zie hier, het ontstaan van de koppelkromme. Kortom, de koppelkromme geeft niets anders aan dan het verloop van de vullingsgraad. Echter dit koppel wordt slechts 1 maal per twee omwentelingen (4-takt) per cilinder geleverd. Hoe vaker je per tijdseenheid (bijvoorbeeld per minuut) over dit koppel kan beschikken hoe krachtiger de motor. Dus hoe hoger de toeren hoe vaker het koppel per tijdseenheid. We noemen dit het vermogen van de motor; koppel per tijdseenheid. Kortom als je de vullingsgraad van de motor vermenigvuldigt met het toerental dan krijg je "het vermogen".

   

  Als we ervan uitgaan dat alle motorfabrikanten de sturing van de hoeveelheid brandstof en timing van de ontsteking volledig onder controle hebben dan is de enige variabele in dit verhaal nog de nokkenas. Denk aan het verhaal van de fietspomp. Maar dan met kleppen die periodiek openen en sluiten. In het profiel van de nokkenas zit het karakter van de motor verborgen. Met het profiel wordt bedoeld het moment waarop de inlaat- en uitlaatkleppen open gaan en hoe ver ze open gaan. De nokkenas bepaald voor het grootste deel de hoeveelheid lucht die onder bepaalde omstandigheden in de motor wordt toegelaten. Met het feit in het achterhoofd dat het moeite kost om lucht in beweging te krijgen, kan men zich voorstellen dat er in een motor een bepaalde cadans kan ontstaan tussen de beweging van de lucht en het openen en sluiten van de kleppen. Er bestaat hierin een optimaal toerental. Het toerental waarbij de vulling van de cilinder maximaal is, is het toerental waarbij het grootste koppel wordt bereikt. Een maximale hoeveelheid lucht betekent een maximale hoeveelheid brandstof en dus maximale energie uit de verbranding.

  Het koppel (vulling van de cilinders) heeft zoals gezegd een bepaald verloop afhankelijk van het toerental. Het vermogen komt voort uit de vermenigvuldiging van het koppel en het toerental. Op een gegeven moment wordt de vulling (koppel) van de cilinders slechter, maar omdat het toerental toeneemt blijft de vermenigvuldiging oplopen. De waarde waarbij deze het hoogst is is het maximum vermogen bij een bepaald toerental.

   

  Stelling: Iedere verbrandingsmotor is bijna gelijk: Daarmee wordt bedoeld dat alle motoren eigenlijk bijna hetzelfde vermogen leveren wanneer je dit terug gaat rekenen per liter cilinderinhoud per 1000 toeren.

   

  Een paar voorbeelden bewijzen dit:

   

  XJ6 SIII 4.2, 4235cc, 202 pk bij 5000 toeren/min =

  47.70 pk/liter bij 5000 omw/min =

  9.54 pk/liter bij 1000 omw/min = 68 Nm/liter motorinhoud

   

  V12 6.0, 5933cc, 315 pk bij 5000 toeren/min =

  52.56 pk/liter bij 5000 omw/min =

  10.51 pk/liter bij 1000 omw/min = 74 Nm/liter motorinhoud

   

  X300 3.2, 3239cc, 208 pk bij 5100 toeren =

  64.22 pk/liter bij 5100 omw/min =

  12.58 pk/liter bij 1000 omw/min = 89 Nm/liter motorinhoud

   

  X300 4.0, 3980 cc, 245 pk bij 4800 toeren/min =

  61.56 pk/liter bij 4800 omw/min =

  12.82 pk/liter per 1000 omw/min = 91 Nm/liter motorinhoud

   

  XK8 3996cc, 280pk bij 6100 toeren/min =

  70.07 pk/liter bij 6100 omw/min =

  11.48 pk/liter bij 1000 omw/min = 81 Nm/liter motorinhoud

   

  Formule 1 Ferrari, 3 liter, 800 pk bij 18000 toeren/min =

  266 pk/liter bij 18000 toeren/liter =

  14.81 pk/liter per 1000 omw/min = 100 Nm/liter motorinhoud

   

  De eerste verbrandingsmotor van Lenoir uit 1884,

  1230 cc, 1.5 pk bij 100 toeren, =

  1.22 pk/liter bij 100 toeren =

  12.2 pk/liter bij 1000 omw/min = 86 Nm/liter motorinhoud

  Het specifieke vermogen (pk/liter) is van de Ferrari Formule 1 motor waarschijnlijk hoger omdat deze met een koelwatertemperatuur van zo'n 130 graden rijdt en een zeer vrije luchtaanzuiging heeft. Dit betekent meer rendement uit de verbranding. Probeer dit niet thuis met uw eigen motor!

   

  Men hoeft dus maar een paar getallen te onthouden om het maximum vermogen en koppel van een motor te bepalen. Vermogen: 12 pk per liter motorinhoud per 1000 toeren. Het koppel is gemiddeld zo'n 85 Nm per liter motorinhoud.

  Bij modernere motors gaat dit niet meer op.

   

  Voor de liefhebbers een natuurkundige formule voor het vermogen van een motor.

  1 Kw = 1.36 pk

  1 pk = 0.74 Kw

   

  P = M x 2 x 3.14 x n

   

  Waarin: P = motorvermogen in watt (= 0.001 kW)

  M = motorkoppel in Nm

  n = motortoerental in omw/seconde (!)

  Zo zie je maar aan het laatste voorbeeld van de allereerste verbrandingsmotor dat er eigenlijk niks veranderd is in bijna 120 jaar autotechniek.

   

  De kunst van een motorbouwer zit dus in het feit om zoveel mogelijk lucht over het hele toerengebied in de motor te krijgen. Een van de beste methodes om dat te bereiken is het monteren van een turbo. Wanneer er voldoende uitlaatgassen zijn wordt een turbinewiel aangedreven, die op zijn beurt via een vaste as het compressorwiel aandrijft. Deze is zo geconstrueerd dat deze lucht kan verpompen. Kortom de lucht wordt onder druk in de motor gepompt. Normale productie auto's halen een druk van maximaal 2.5 bar (= 1.5 bar overdruk). Er is dan een vermogen haalbaar van 150 pk per liter motorinhoud bij zo'n 6500 toeren. Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van de grote van de turbo. Kleinere turbo's komen sneller op gang maar kunnen minder lucht verpompen. Er zijn daarom ook autofabrikanten die twee turbo's op hun motoren zetten.

   

  Een ander vorm van drukvulling is de compressor; een mechanisch aangedreven luchtpomp. Deze techniek is al bijna zo oud als de benzine auto zelf. Vandaag de dag komen we de compressor tegen op een Mercedes, een Lexus en een Jaguar. Een compressor heeft de eigenschap om al vanaf lage toeren druk te leveren. Echter op hoge toeren is de opbrengst te gering om echt vermogen te leveren. Om dat dan weer op te vangen kun je een mix monteren van een compressor en een turbo. Op productie auto's is dat dacht ik nooit gedaan. Op rally auto's wel. De Lancia Delta HF Intergraal is hier het bekendste voorbeeld van. 600 pk uit een krappe 2 liter was dan haalbaar.

   

  Maar weer even terug naar de normale zelfaanzuigende motoren. Natuurlijk is de werkelijkheid niet zo simpel als nu wordt voorgesteld. De vorm van het inlaatspruitstuk, de lengte van inlaatkanalen, de diameter van inlaatkanalen, vorm van uitlaat, de compressieverhouding, vorm van zuigerbodems, klepdiameter, lifthoogte enz. enz. hebben allemaal invloed op de vulling van de cilinder. Maar hier lijkt toch verandering in te gaan komen. Binnen enkele jaren komen er motoren op de markt waarbij de kleptiming en lichthoogte onder alle bedrijfsomstandigheden te sturen zijn. Ons eigen merk (Fiat Auto) is druk aan de ontwikkeling bezig van een motor met een nokkenas waarbij de klepstoters met behulp van oliedruk dikker en dunner gemaakt kunnen worden. Wat men hiermee maximaal kan bereiken is een optimale vulling over het hele toerenbereik. Oftewel een maximaal koppel over het hele toerengebied. Echter zijn gedachten met betrekking tot emissies een belangrijke reden geweest om deze motoren te gaan ontwikkelen. Maar in ieder geval wordt de vrijheid gegeven om iedere motor een ander karakter te geven, waardoor er in de toekomst toch nog kan worden gesproken van een eigen karakter. Echter een karakter welke via elektronische weg bepaald wordt. Een paradijs voor chiptuners...............

   

   

  Voor de mensen die het niet helemaal meer kunnen volgen.

   

  Wat moet je je nou precies voorstellen bij koppel en vermogen? Iedereen heeft wel eens gefietst. En iedereen weet nog wat voor kracht men moest zetten op de trappers om te kunnen fietsen. En bijna iedereen heeft een fiets met versnellingen gehad. Wel, dat gevoel van kracht in de benen en de snelheid waarmee met trapt geeft een perfect beeld van wat koppel en vermogen nu precies is.

  Stel men fietst lekker rustig in de hoogste versnelling. Plots wil men zo snel mogelijk versnellen. Het gemak waarmee dit gaat staat gelijk aan het hoeveelheid geleverde koppel. Wanneer men in staat is vlot te accelereren beschikt men over veel koppel in z'n benen. Wanneer dit niet lukt omdat men bijvoorbeeld een helling op moet fietsten schakelt men terug naar een lagere versnelling

   

  Stel men fietst weer in de hoogste versnelling maar heel erg langzaam en gaat weer maximaal versnellen. In het begin gaat dat heel moeizaam. Men moet op de trappers gaan staan om te kunnen versnellen. Op een gegeven moment gaat het makkelijker en krijg je plots het gevoel dat je maximaal aan het versnellen bent. Dat moment, dat toerental kan men voorstellen als het toerental waarbij men het maximale koppel kan leveren. Wanneer men zo lekker aan het versnellen is gaat de fiets steeds harder, harder en harder. Op een gegeven moment is er zo veel snelheid dat men niet meer in staat is nog harder te trappen. De luchtweerstand en de rolweerstand zijn gelijk aan de kracht die de benen kunnen leveren. Terugschakelen naar een lagere versnelling heeft geen zin want dan wordt de snelheid lager. Opschakelen naar een hogere versnelling geeft geen extra snelheid maar wel een lager traptoerental. Het traptoerental waarbij men de hoogste snelheid bereikt is het toerental waarbij maximaal vermogen wordt geleverd. Dit gevoel kan men dus vergelijken met het leveren van maximaal vermogen.

   

  Nog een stapje verder. Benzine motoren halen het vermogen uit het ontstekingsmoment en de hoeveelheid ingespoten brandstof. De hoeveelheid brandstof kan men vergelijken met de hoeveelheid beschikbare energie of kracht in de benen. Het ontstekingsmoment kan men zich op de volgende manier voorstellen. Namelijk wanneer men op de fiets zit en bij zichzelf nagaat op welk moment van de omwenteling men kracht zet op de trappers. Wanneer men op het verkeerde moment kracht zet wordt men of onnodig moe (te vroeg kracht zetten) of de krachtsinspanning heeft geen zin (te laat kracht zetten). Zo zit dat met ontsteking ook. Bij dieselmotoren geldt dit principe ook. Maar dan met het inspuitmoment als moment van kracht zetten en de hoeveelheid ingespoten brandstof als hoeveelheid energie of kracht in de benen.

   

  Het is veel simpeler dan men denkt...................

   

  Als een motorblok zoveel mogelijk vermogen moet halen, is het slim het zo in te richten dat het maximum koppel pas bij een hoog toerental wordt bereikt. Je krijgt dan een hoog vermogen: vermogen is immers koppel maal toerental.

   

  Het nadeel is wel dat er vrijwel geen vermogen is bij lage toerentallen: de motor moet dus voortdurend op veel toeren gehouden worden.

   

  Bij zo'n motor, moet je heel veel versnellingen hebben om de motor onder alle omstandigheden in dat hoge toerental gebied te houden waarin er vermogen beschikbaar is.

  Als het maximum koppel bij een laag toerental wordt bereikt, lever je als het ware vermogen in: je haalt dan nooit het aantal Pk's dat je kunt halen bij hogere toerentallen voor het maximum koppel.

   

  Als het maximum koppel bij een laag toerental wordt bereikt, lever je als het ware vermogen in.

  Maar het voordeel is dat dat koppel al vanaf hele lage toeren beschikbaar is.

   

  Motoren waarbij voor deze strategie wordt gekozen zijn vaak motoren met veel cylinderinhoud: daardoor kan het koppel hoog zijn, en kan er toch nog voldoende vermogen worden ontwikkeld, ook al speelt het toerental zo'n ondergeschikte rol.

   

  Koppelkromme

   

  De koppelkromme is een grafiekje waarop je een lijn ziet. De hoogte van die lijn vertelt je hoe hoog het koppel is.

  De plaats in de breedte geeft aan bij hoeveel toeren dat koppel wordt geleverd.

  Van links naar rechts zie je dus het toerental staan, en van onder naar boven het koppel.

   

  post-885-0-42983900-1320910807_thumb.gif

   

  Vermogenskromme

   

  In principe kun je dus, met wat rekenwerk, zelf een vermogenskromme tekenen als je de koppelkromme voor je hebt, maar het is atuurlijk veel gemakkelijker wanneer dat voor je wordt gedaan. In bladen zijn ze vaak zo vriendelijk, als ze de specificaties van een geteste motor geven, en dan ook laten zien wat ze gemeten hebben aan koppel en vermogen.

  Bij de toerentallen waarbij de koppelkromme vlak verloopt, loopt de vermogenskromme omhoog: bij toegenomen toerental neemt het vermogen toe, bij gelijkblijvend koppel.

  Als het koppel weer naar beneden gaat, loopt het vermogen nog steeds omhoog, maar wat minder sterk dan waar de koppelkromme vlak is.

  Tenslotte komt er een punt waar ook het vermogen helemaal instort (en daar zit je meestal dan ook in het rode gebied van je toerenteller).

   

  Lange slag en korte slag motor

   

   

  Afbeelding:luiemotorfiets

   

  Beide motoren, zowel lange als korte slag, kun je het zelfde vermogen met hetzelfde koppel uit halen. Dit betekend wel dat de korte slag motor veel meer toeren moet draaien wil die aan het vermogen en koppel komen die een lange slag levert.

  Dit is allemaal het hefboom princiepe. Als je een moer moet losdraaien die heel vastzit, kun je 2 dingen doen. Dat is of, veel kracht leveren (PK), of een langere sleutel pakken (koppel). Het geeft dezelfde kracht maar die wordt veel nuttiger besteedt. Daarom is een langeslag motor efficienter met de energie dan een krote slag motor...

   

  Ideaal is een snel toenemend en langdurig constant blijvend koppel. Kortom dat er in een bepaald toerentalinterval een constant blijvend maximaal koppel beschikbaar is. Wordt ook wel 90%-bereik genoemd, gebied waar je nog minimaal 90% van je maximaal koppel hebt. (A in de afb.)

   

  Het maximale koppel en het maximale vermogen ligt nooit bij hetzelfde torental. De interval tussen hoogste koppel en hoogste vermogen moet zo klein mogelijk zijn. Hoe kleiner de interval wordt, hoe beter en werkingsvoller de rijprestatie en de dynamiek voor de bestuurder. De interval noemt men de elastischiteit van de motor. (B in de afb.)


  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

  Guest
  Add a comment...

  ×   Pasted as rich text.   Restore formatting

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...