Jump to content

Prestatieverbetering voor de XJ6 EFI serie 3


jagger
 Share

Recommended Posts

Prestatieverbetering voor de XJ6 EFI serie 3

 

Noot van de moderator: forumlid Jagger heeft erg veel moeite gestoken in dit topic over prestatieverbetering van de EFI van een Series III XJ6. Helaas is door onbekende oorzaak een deel van dit topic 'verminkt' geraakt. Dat eerste deel is zo veel als mogelijk hersteld en in bijgaande PDF opgenomen.

 

Prestatieverbetering XJ6 Serie 3.pdf

 

 

 

Edited by hansvh
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • Replies 20
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

De nokjes en de gever zijn licht opgeschuurd en het vervroegingsmechanisme is met kruipolie behandeld.

De reparatie bestaat uit dikkere kabel vanaf de rand van de distributeur tot aan het zijscherm waar de versterker nu zit.

De gesoldeerdeerde verbindingen zijn afgewerkt met krimpkous 2x en een extra grote krimpkous over de plastic spacer zodat de draad vanaf de distributeur tot aan het zijscherm beter beschermd is dan voorheen.

 

het resultaat.

Het verschil tussen warm en koude motor qua gedrag is verdwenen en een beduidend beter gedrag / vonk.

 

De reden waarom zoveel series 3 draadbreuk bij de distributeur hebben is simpel.

Vanwege de vervroeging is een knik in de draad binnenin, dit heeft alleen voldoende levensduur als de mantel en de draad voldoende zacht zijn en dat zijn ze dan ook; buitengewoon zacht.

De draadmantel doet denken aan dat licht bruine fietsventielrubber, zo zacht.

Dit type draad met dito mantel is echter tot aan de versterker zo gebruikt en juist buiten de distributeur is dit type draad zeer kwestsbaar............

En dat blijkt ook wel uit de ervaring van Howard in het antwoord op een storingsvraag.

 

Voorgaande verbeteringen op de andere punten leverde 100 toeren op

De aanpak van de distributeur leverde mij ook nog eens 100 extra toeren op en een stabiel lopende motor.

De temperatuur leek iets te zijn gestegen.

Starten warm en koud is snel.

Link to comment
Share on other sites

Size does matter

 

Ik wil deze toch wel even nadrukkelijk vermelden.

Na reparatie van de bedrading van de distributeur kon ik het vandaag toch niet laten om toch ook maar de dikke 12v draad voor de witte stekker af te knippen en te voorzien van een even dikke verlenging en zonder tussenkomst van de stekker op de plus bobine aan te sluiten.

 

Ik had eerder vermeld dat de witte dikke 12v draad in de witte stekker overging in een vrij dunne witte draad in de witte contra stekker en deze dunne draad is de 12v voeding via de bobine voor de ontsteking!

 

Het verschil is opmerkelijk te noemen, ik heb weer het stationair toerental terug gedraaid op het luchtblok, nadat de motor op bedrijfstemperatuur was

 

Het hele "andere" ontstekingsverhaal van bijvoorbeeld Petronix of luminator oid is echt niet nodig na deze operatie.

 

Daarom even resumeren;

 

- de dikkere witte 12v draad van voor de witte stekker nemen en aansluiten op de plus bobine

- vonkverstekker voorzien dikkere bedrading en verbindingen solderen

- vonkversterker en duchellierbobine zonder weerstand op het rechter scherm monteren.

- vanaf de behuizing van de distributeur de distributeur voorzien van nieuw dikkere bedrading naar de vonkversterker

( stekkers solderen en voorzien van krimpkous op de metale delen, zodat ze niet met de geaarde kast van de vonkversterker in aanraking kunen komen..)

post-392-131049993191_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Een voorlopige test

 

Microswitch weer aangesloten en de LMM en de stationairschroef zodanig afgesteld dat bij een koude motor - het heeft gevroren vannacht- het toerental net onder de 1470 toeren blijft lopen en niet afvalt door de inschaking van de "overrunvalve" in de ECU.

De motor op laten warmen tot bedrijfstemperatuur en hij komt precies uit op 800 RPM

 

de kleppen moeten nog gesteld worden.

 

std instelling LMM luchtkanaal mengschroef 4 slagen uitgedraaid met een lange imbus 7

Daarna met de schroevendraaier het - zelfgemaakte rubberwiel met imbus- stationairtoerental in het luchtblok zodanig terug gedraaid dat de motor onder de kritisch grens van 1470 komt.

 

De stationairschroef kom je normaliter niet bij, daarom in een imbus 7 afgezaagd en verlijmd in een rubber wiel zodat van bovenaf snel en eenvoudig altijd aan het stationair kan worden gesteld met een schroevendraaien die je in het rubber drukt en dan het wiel draait.

post-392-131049993334_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

De titel is toch prestatieverbetering.........

 

Unlace the beast.......

Voortschrijdend inzicht over de vonkversterkerconfiguaratie.

 

Bywater schreef dat de condensator bedoeld was om de spanning van de bobine af te vlakken en de zenerdiode bedoeld was om de aanvoerspanning af te toppen.

Na herstel van deze verbindingen die geoxideerd waren en kennelijk slecht kontakt maakten leek de motor wat rustiger te lopen........ eigelijk een getemde kat......

 

De reden van de condensator en de diode is om de inkomende en uitgaande spanning te beperken, mede of juist vanwege de hitte doordat versterker op het motorblok gemonteerd hoort te worden? Alleen om de draad naar de distributie kort te houden?

Daar komt nog bij dat als je naar de specifities van de GM module kijkt dan is het max van de werktemperatuur 90 graden Celsius, wat ook de motor temperatuur is. Dat vraagt om problemen.

Terwijl de "tunesets" als pertronix de bobine spanning juist verhogen....... en Pertronix geen componenten op het motorblok monteert.

 

Ergo.... voortschrijdend inzicht....... brengt met zich mee dat je de condensator en de Zenerdiode beter kunt weglaten en de versterker op het zijscherm kunt monteren, dat scheelt de 90 graden "voorverwarming" van de motor en je hoeft alleen de module maar te koelen.

We hebben met het weglaten van de weerstand op de bobine 12v gegeven en daarna gaan we de boel weer beperken met een condensator en een diode...... onzinnig dus.

De motor deed ook al 50 toeren minder bij de verbeterde aansluiting van de condensator en de zenerdiode en dat zette mij toch aan het denken .........

 

Niet afknijpen maar bevrijden.....is toch meer Jaguar.

post-392-131049993613_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Met respect,

 

De impedantie van de bobine (spoel) en de capaciteit van de condensator (boost) vormen een resonantiekring.

De grootte van de uiteindelijke vonk is met name van de waarde van de condensator afhankelijk.

Geen of een defecte condensator heeft sneuvelen van de schakeltransistor en/of bobine als gevolg.

 

Althans, ik refereer nu aan een hoogspannings schakeling van een televisie, booster condendator, lijntransformator en hoogspanningstransistor.

Het principe is immers gelijk.

 

Wilfred

Link to comment
Share on other sites

Ik begrijp dat je vreest voor de bobine.......

Een Pertronix ignitor heeft geen condensator en geen Zener diode.

De gever sluit je direct aan op de bobine ongeacht welke.

 

De kwetsbaaheid van de Jaguarontsteking zit hem in de kwetsbare draad van de distributeur en het temperatuur bereik van de GM module die op een +/- 90 graden C ondergrond zit.

 

Voortuitgang is afwijken van het gebruikelijk pad.

( en eigenwijs zijn is op de blaren zitten.....ik hou het in de gaten)

post-392-13104999362_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Een Zenerdiode laat geen stroom door tot een bepaalde spanning, bijvoorbeeld 9 volt. Krijgt hij een hogere spanning aangeboden dan laat hij die door en zet het om in warmte. Zet je 12 volt op een 9 volt zener dan meet je achter de diode 9 volt.

Link to comment
Share on other sites

Wat wil je met zo'n opmerking zeggen?

 

je kunt bij AJ6 engeneering nalezen wat Bywater er mee wilde. mooie 12v lijn?

die toepassing lijkt mij overbodig, wat meer spanning kan geen kwaad......

 

Bij de contactpuntversie is de enige functie van de condensator ontstoring?

en voor de rest geen toeters en bellen....

 

Belangrijk is wel dat de bobine een 0,5 Ohm versie is....dus we houden de Ducellier.

 

Een zenerdiode is niets anders dan een Si-diode waarbij speciaal gezorgd is voor een

goed gedefinieerde en zo stabiel mogelijke doorslagspanning, een scherpe knik en een

zo vertikaal mogelijk doorslaggebied. Illustreer de gewenste eigenschappen aan de

hand van uw diodegrafiek.

Link to comment
Share on other sites

aanvulling op de bekabeling van het elektronische brandstof systeem EFI

 

Bij het matige beeld dat je zeer waarschijnlijk krijgt van de bekabeling moet je in ogenschouw nemen dat het de eerste xj6 is die van een electronisch injectiesysteem is voorzien zo'n 30 jaar geleden.

79-86

 

Eigelijk ontkom je er niet aan de bekabeling grondig te onderzoeken en aan te pakken, behalve draadbreuk, breken de connectoren nogal makkelijk omdat het losmaken niet eenvoudig is.

Ook een connector uit elkaar halen en de pinnen solderen is niet mogelijk gebleken.

Het enige wat dan tijdelijk kan is een noodreparatie en daarna zal er iets nieuws moeten komen.

 

De weerstand die de bedrading kan veroorzaken door gedeeltelijke draadbreuk en oxydatie kan de uitlezing van de temperatuursensor negatief beinvloeden en het kan zijn dat na een noodreparatie het gedrag van de motor verbetert.

Een bekende trouble maker in de serie 3 EFI;

Bedrading op het motorblok monteren; Hoe kan het ?

zouden wij zeggen; voortschrijdend inzicht.

 

Oplossing een nieuwe draadboom voor de hele auto is 3000 dollar of alleen een deel van een draadboom voor de injectoren en toebehoren 368 dollar is

post-392-131049994214_thumb.jpg

post-392-131049994219_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Aanvulling op benzinedruk

 

Benzinelucht is op moment van schrijven erg actueel...

 

De reden dat ik afgelopen weekend alle slangetjes en klemmen in de injectie wederom vervangen heb was eveneens benzinelucht terwijl ik dat 2 jaar geleden ook eens gedaan had, maar kennelijk is

post-392-13104999492_thumb.jpg

post-392-131049994938_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Aanvulling reiniging zuigerveren;

een weetje om toch even apart te vermelden, mocht je er in de veelheid van informatie overheen lezen

 

Eerder is eens opgemerkt dat vastzittende zuigerveren niet los zouden komen als deze een nacht in de kruipolie staan. Niets is minder waar........

Een deel van bovengenoemd succes mag wel toegeschreven worden aan de kruipolie omdat bij het peilen van de olie met de pompstok onvervuilde olie dwz schone olie op de pompstok zit i.t.t. voorheen waar de olie na een paar keer een stukje gereden te hebben al weer zwart was.

 

Zwarte olie is door roetdeeltjes vervuilde olie'; ergo door de losgekomen zuigerveren functioneren de cilinders met zuigerveren veel beter, een andere conclusie kan ik niet trekken.

Link to comment
Share on other sites

Een cruciale rol in het starten van de motor

 

Spelen het Startrelais, de naam zegt het al

En de microswitch bij de versnellingspook van de automaat, misschien iets minder voor de hand liggend.

 

De microswitch bij de versnellingspook zorgt er voor dat de motor alleen in Parkeerstand gestart kan worden;

Probeer je toch in een andere stand dan P te starten dan is het effect alleen de rode lampjes op het dashboard branden, maar verder gebeurt er niets; de startmotor komt niet in beweging, de motor draait niet rond.

 

De microswitch bij de versnellingspook schakelt nl het startrelais.

 

Het start relais schakelt de startmotor, de brandstofrelais en de ontsteking.

 

Wat er te verbeteren valt, is dat je best na decennia trouwe dienst het startrelais kunt vervangen, alle verbindingen zijn geponsd en maken na jaren slecht contact.

De connectoren solderen en schoonmaken geeft ook goed resultaat.

Met speciale aandacht voor het zwarte draadje met oog.....aarding

 

Bij de microswitch de draden aan de switch solderen en de overige connectoren schoon maken.

Bij de Microswitch kan contactspray of WD40 wonderen doen als je dat binnen de switch spuit.

 

Het effect kan zijn sneller aanslaan tijdens het starten als je dat niet zo beleefde.

Branden dus alleen je lampjes en wil de auto niet starten, kijk dan zowel naar het startrelais als de microswitch

post-392-131049996495_thumb.jpg

post-392-131049996524_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Het standaard filterhuis ingekort om meer lucht in te nemen met het K&N luchtfilter.

Het gebruik van een K&N filter in de std luchtfilter behuizing levert +/- 100 RPM op.

 

In korten van het filterhuis nog eens 50+ RPM

 

 

In plaats van een carterontluchtingsfilter is ook een carter damp/olie opvang mogelijkheid met damp afvoer terug naar de gasklep.

Een enkel carter ontluchtings filter kan luchtjes of motorruimte vervuiling tot gevolg hebben.

(KeesH heeft zijn bron prijs gegeven)

 

http://www.toyosports.co.uk/oil-catch-tank-17-c.asp

post-392-131050007717_thumb.jpg

post-392-131050007762_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

In plaats van een carterontluchtingsfilter is ook een carter damp/olie opvang mogelijkheid met damp afvoer terug naar de gasklep.

Niet terug naar de gasklep, gewoon in de buitenlucht onder de auto. Het is warme lucht met minder zuurstof.

 

KeesH heeft zijn bron prijs gegeven

Valt niets aan te verdienen, lekker zelf bestellen :wink::lol:

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Evaluatie van de prestatieverbetering

 

We zijn nu al met al een paar maanden verder alle veranderingen en schoonmaakoperaties bij elkaar genomen, ...... ........

 

Nog even kort;

Carterfilter ipv carterontluchting via de inlaat

via de luchtinlaat chemisch de kleppen gereinigd,

flushreiniger in de olie en kruipolie in de cilinders een nachtje om de verkleefde zuigerveren los te maken

ontstekings componenten beperkt en gesoldeerd

K&N luchtfilter vrij in de motorruimte

 

 

zijn de resultaten nog steeds merkbaar?

 

De motor slaat nog steeds direct aan en is voor het laatste stukje "los" gekomen; kleppen dichten waarschijnlijk beter af en de motor loopt rustig en reageert zeer snel zonder dat eerst de Throttleswitch inschakelt, daar moet je diep voor in trappen, maar dan is het helemaal veel toeren.....

 

Het lijkt ook alsof ik geen olielekkage meer op de parkeerplaats heb doordat de lekkende zuigerveren niet meer voor extra druk in de carter zorgen

en de ontluchting boven ook beter is afgedicht....

 

De olie verzwart bijna niet...roetdeeltjes komen nu via de uitlaat....

 

Ik ben erg blij met het resultaat.....

 

PS.

Ik heb dit ook op onze diesel MPV toegepast.

-carterontluchting verwijderd van de inlaat

-inlaat gereinigd met terpentine

-chemische reiniging

-K&N luchfilter

en ook de diesel MPV rijdt als nieuw met veel pit.

Link to comment
Share on other sites

Je hebt voor de injectoren waarschijnlijk nog steeds dezelfde witte nodig, want die nieuw zwarte types zijn veel hoger.....

Ik heb de oude konnektoren daarom open gebogen en de draad aan het pinnetje gesoldeerd. Werkt ook prima.

De bedrading is in de loop der jaren geoxideerd in de klemverbinding.

Garages rommelen vaak even aan de stekker een emmer contactspray erin, maar dat is de oplossing niet.

Mantel naar achteren halen, draad bloot leggen, klemmetje open buigen

bij sommigen heb ik de draden afgeknipt (positie/kleur steeds op briefje gezet)

en opnieuw gesoldeerd.

Daarna heb ik de achterkant van de stekker/konnector dicht gemaakt met vloeibare pakking (100% siliconen)

 

Bij de startinjector, temperatuursensor en de termotime switch is wel genoeg ruimte voor het nieuwere zwarte type.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...