Ga naar inhoud
Log in om dit te volgen  
Simone

Forumregels

Aanbevolen berichten

Simone    47

Welkom op Jaguar Forum

Op dit forum kunnen geregistreerde gebruikers meepraten over alles wat in brede zin met Jaguar te maken heeft. Om het forum in goede banen te leiden gelden een aantal regels.
Lees de regels goed door voordat je begint met het plaatsen van berichten.
Veel , lees- en schrijfplezier op dit forum toegewenst!

De forumregels
 
1. Je bent als geregistreerd gebruiker welkom om je mening te geven, maar houd het beleefd. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Ons motto is: “voor elkaar, door elkaar, met elkaar”. Dat begint bij Jezelf voorstellen bij eerste registratie. Je eerste bericht op het forum kun je plaatsen in de rubriek “Algemeen,  stel jezelf en je Jaguar voor”.  
 
2. Aanstootgevend taalgebruik is niet toegestaan, let ook op de keuze van je forumnaam / avatar.
 
3. We waarderen correct Nederlands taalgebruik. Let op een juiste spelling, hoofdletters en interpunctie. Niet iedereen is hier even goed in, maar doe in ieder geval je best!
 
4. Topics of reacties moeten inhoudelijk zijn en van toegevoegde waarde. Berichten die hier in het geheel niet aan voldoen kunnen worden verwijderd.
 
5. Beperk het gebruik van smileys. Teveel smileys in één bericht komt de leesbaarheid niet ten goede, toont onrustig en werkt averechts.
 
6. Beperk het gebruik van hoofdletters en uitroeptekens, deze komen schreeuwerig en druk over.
 
7.Ga niet in discussie met moderators of administrators op het Forum anders dan in een open discussie over het betreffende topic onderwerp.  Stuur de moderator of administrator  een persoonlijk bericht  als je vragen hebt of het ergens niet mee eens bent.
 
8. Commerciële inhoud (die verwijst naar anderen dan de sponsors en adverteerders) is niet toegestaan. Denk hierbij aan het herhaaldelijk noemen van bedrijfs- en merknamen (al dan niet hobbymatig), (bedrijfs)logo's en hyperlinks in titels, berichten, onderschriften, avatars, banners en foto's .  Deze commerciële inhoud wordt verwijderd of aangepast.
 
9. Commerciële activiteiten in topics of reacties door sponsors of adverteerders,  zijn niet toegestaan. Sponsors en adverteerders kunnen aanbiedingen aan gebruikers doen in hun bedrijfstopic, of elders,  door het forum bepaald. Zij kunnen wel een inhoudelijke bijdrage leveren aan topics die hun werkgebied aangaan.

10. Foto's en video’s zijn enkel toegestaan als deze toonbaar zijn voor alle leeftijdscategorieën, inclusief de avatars.
 Het maximale formaat van foto's is 1900 x 1200 pixels. Avatars mogen maximaal een formaat van 200px bij 200px hebben. Gebruikers laden alleen rechten vrije fotobestanden  op naar het forum.
 
11. Per persoon is slechts één account toegestaan, zogenaamde ‘clones’ of “sockpuppets” zijn dus niet toegestaan. Wil je je forumnaam gewijzigd hebben? Stuur dan een p.b. aan een moderator.

12. Off-topic berichten horen alleen thuis in ons sub-forum "Off Topic". In het "Off Topic"' sub-forum, mogen topics gestart worden die een potentiele interesse of waardering kunnen hebben. Provocerende berichten, foto's of afbeeldingen alsmede  off topic berichten in on topic (sub)fora kunnen zonder melding verwijderd of verplaatst worden.

13. Alle forumleden kunnen gratis Jaguar gerelateerde advertenties plaatsen op JF marktplaats. Forumleden die zakelijk willen adverteren kunnen dat ook doen op de JF marktplaats nadat zij zich hebben aangemeld als commercieel adverteerder of sponsor.

 

14. Wanneer je met regelmaat de forumregels overtreedt of het forum verstoort, is het mogelijk dat er een tijdelijke of permanente ban wordt opgelegd. Procedure die als volgt is bepaald:

 

Overtreding kan als gevolg hebben dat je een permanente ban krijgt.

 

Deze procedure wordt strikt aangehouden en is zeer duidelijk. Het moderatorteam gaat geen enkele discussie aan met betrekking tot genomen beslissingen over het toepassen van een ban. 
 

Doneren, adverteren en sponsoring. 


Jaguar Forum kent de mogelijkheid van advertenties door commerciële aanbieders van diensten of goederen die gerelateerd zijn aan, en of aansluiten bij de interesse van de gebruikers van Jaguar Forum. Met adverteerders worden individuele overeenkomsten gesloten waarbij de voorwaarden voor sponsoring en gebruik van Jaguar Forum worden vastgelegd. 

 

Tarieven commercieel adverteren en sponsoring.

Alleen adverteren op de JF marktplaats kost €75 excusief 21% btw per kalenderjaar. Een sponsor kan bovendien een banner laten plaatsen op het JaguarForum met een link naar de website van de Sponsor. Kosten €150 exclusief 21% btw per kalenderjaar. Men ontvangt jaarlijks een btw factuur. Start men met adverteren gedurende het jaar, dan wordt dit tarief over de resterende maanden van het jaar berekend. 

Donaties
Gebruikers van Jaguar Forum kunnen geheel vrijwillig overgaan tot donatie. Deze donatie levert zowel de gebruiker als Jaguar Forum geen extra rechten of verplichtingen op. Sponsors zijn geheel vrij de door hun gedane aanbiedingen te beperken tot geregistreerde donateurs. Een donatie is een jaar geldig. Bij een donatie van €5 tot €30 wordt men aangemerkt als forumdonateur. Bij een donatie vanaf €30 wordt men aangemerkt als forumclubdonateur. 


Privacy Policy/Disclaimer
 
Privacy Algemeen
Jaguar Forum, respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers. De door geregistreerde gebruikers op de site ingevoerde gegevens voor berekeningen en aanvragen worden behandeld naar de eisen uit de geldende privacywetgeving (o.a. Wet bescherming persoonsgegevens). Deze gegevens zullen nooit aan andere organisaties dan Jaguar Forum ter beschikking worden gesteld. Jaguar Forum kan voor de technische afhandeling gebruik maken van diensten van derden en deze derden opdragen namens Jaguar Forum persoonsgegevens te verwerken, een en ander conform deze Privacyverklaring.

Bezoek- en klikgedrag
Voor het beheer van Jaguar Forum is het waardevol te weten welke pagina's het meest bezocht worden en welke aangeboden informatie het meest gewild is. Hiervoor verzamelt Jaguar Forum gebruiksinformatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Jaguar Forum de site en diensten optimaal en efficiënt afstemmen op de wensen van de gebruikers.

Gebruik van cookies
Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op je computer wordt opgeslagen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. Je hebt de mogelijkheid je browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Hierdoor kun je een aantal functionaliteiten op deze site echter geheel of gedeeltelijk niet meer gebruiken. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van je browser.
Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is voor Jaguar Forum niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker eenvoudig te identificeren.

Gebruik van beveiligingscertificaat (https)
Om misbruik en oneigenlijk gebruik van Jaguar Forum en de forumsoftware tegen te gaan maakt deze software gebruik van een beveiligingscertificaat, zichtbaar als https. Sommige browsers vragen om aanpassing in de instellingen door de gebruiker. Zonder deze aanpassingen kan een aantal functionaliteiten op de site geheel of gedeeltelijk niet meer bruikbaar zijn.

Google Analytics
Om het verkeer naar en op Jaguar Forum te meten, kan gebruik worden gemaakt van Google Analytics. Hierbij verzamelt Jaguar Forum zelf geen persoonlijke informatie, de software maakt gebruik van de zogenaamde 'anonymize functie' waardoor er geen unieke IP-adressen worden gevolgd of worden opgeslagen.

Links naar andere sites
Jaguar Forum kan hyperlinks bevatten naar de websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Jaguar Forum is niet verantwoordelijk voor de naleving van andere partijen van de geldende privacywetgeving.

Wijzigingen
Indien je bij ons een account hebt aangemaakt, kun je op ieder moment besluiten je persoonlijke profielgegevens te wijzigen of te verwijderen. Op je verzoek zal Jaguar Forum je gegevens uit de database van Jaguar Forum verwijderen of wijzigen. Een verzoek om geplaatste berichten te verwijderen is niet mogelijk omdat dit de samenhang in topics aantast. Indien je vragen of opmerkingen hebt aangaande ons privacybeleid en de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, mail ons dan via info@jaguarforum.nl, Jaguar Forum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Disclaimer
De informatie op Jaguar Forum is met de mogelijke zorg samengesteld. Eigenaar, beheerders en geregistreerde gebruikers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. De aangeboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies en gebruikers kunnen er geen rechten aan ontlenen. Gebruikmaking van de geboden informatie is te allen tijde voor eigen risico van de gebruiker.

Vrijwaring
De eigenaar, beheerders en geregistreerde gebruikers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor geleden (gevolg)schade ten gevolgen het gebruik van de op het forum beschikbare informatie Naast aanspraak voor bovenstaande accepteren zij geen aansprakelijkheid voor alle andere gevolgen van het kijken naar en gebruiken van het forum en/of door of via Jaguar Forum geleverde diensten.

Gebruikers dienen tevens rekening te houden met:
Persoonlijke mening Teksten en publicaties op Jaguar Forum berusten in eerste instantie op de persoonlijke mening van de betreffende gebruiker. Aangezien niemand de wijsheid in pacht heeft is het doel van Jaguar Forum ook niets meer dan het geven van een platform. Behandel deze teksten dus niet als waarheden, maar als persoonlijke meningen. Ook indien van het woord “advies” afgeleide begrippen worden gebruikt, gaat het in het beste geval om een goed gemotiveerde persoonlijke mening.

In de publicaties kunnen fouten zitten. Fouten kunnen onder andere ontstaan door incorrecte bronnen of verkeerde interpretatie van bronnen. Daarbij is elke andere manier van het maken van fouten niet uit te sluiten.

Hyperlinks naar andere websites. Als een gebruiker via Jaguar Forum door middel van een hyperlink een pagina van derden raadpleegt dan wordt deze informatie verstrekt door die derde die de betreffende pagina heeft gepubliceerd. Jaguar Forum aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud op de sites van derden.

De publicaties op Jaguar Forum kunnen onvolledig zijn. De beheerders houden zich het recht voor om een selectie te maken van de beschikbare informatie om deze te publiceren. Daarbij kunnen ook vermeldingen van de gebruikte bronnen onvolledig zijn.
Bereikbaarheid Jaguar Forum kan zonder voorafgaande melding tijdelijk offline zijn.


Auteursrecht en andere intellectuele rechten
De op deze website afgebeelde teksten, illustraties, grafisch materiaal en logo’s worden behandeld alsof sprake is van eigendom van, of licentie aan, Jaguar Forum . Deze worden tevens beschermd door auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan om met rechten belastte informatie te plaatsen, door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan voor privé gebruik.

 

 

Contactgegevens

Jaguar Forum
Linie 516
7325 DZ Apeldoorn
 
W: www.jaguarforum.nl
E: info@jaguarforum.nl
KvK: 59928425

Auteursrecht, 2003-2017 Jaguar Forum

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Log in om dit te volgen  

×