Jump to content

Privacy Policy

Privacy Algemeen

 

Jaguar Forum, respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers. De door geregistreerde gebruikers op de site ingevoerde gegevens voor berekeningen en aanvragen worden behandeld naar de eisen uit de geldende privacywetgeving (o.a. Wet bescherming persoonsgegevens). Deze gegevens zullen nooit aan andere organisaties dan Jaguar Forum ter beschikking worden gesteld. Jaguar Forum kan voor de technische afhandeling gebruik maken van diensten van derden en deze derden opdragen namens Jaguar Forum persoonsgegevens te verwerken, een en ander conform deze Privacyverklaring.

 

Bezoek- en klikgedrag

Voor het beheer van Jaguar Forum is het waardevol te weten welke pagina's het meest bezocht worden en welke aangeboden informatie het meest gewild is. Hiervoor verzamelt Jaguar Forum gebruiksinformatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Jaguar Forum de site en diensten optimaal en efficiënt afstemmen op de wensen van de gebruikers.

 

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Hierdoor kunt u een aantal functionaliteiten op deze site echter geheel of gedeeltelijk niet meer gebruiken. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is voor Jaguar Forum niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker eenvoudig te identificeren.

 

Gebruik van beveiligingscertificaat (https)

Om misbruik en oneigenlijk gebruik van Jaguar Forum en de forumsoftware tegen te gaan maakt deze software gebruik van een beveiligingscertificaat, zichtbaar als https. Sommige browsers vragen om aanpassing in de instellingen door de gebruiker. Zonder deze aanpassingen kan een aantal functionaliteiten op de site geheel of gedeeltelijk niet meer bruikbaar zijn.

 

Google Analytics

Om het verkeer naar en op Jaguar Forum te meten, kan gebruik worden gemaakt van Google Analytics. Hierbij verzamelt Jaguar Forum zelf geen persoonlijke informatie, de software maakt gebruik van de zogenaamde 'anonymize functie' waardoor er geen unieke IP-adressen worden gevolgd of worden opgeslagen.

 

Links naar andere sites

Jaguar Forum kan hyperlinks bevatten naar de websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Jaguar Forum is niet verantwoordelijk voor de naleving van andere partijen van de geldende privacywetgeving.

 

Wijzigingen

Indien U bij ons een account heeft aangemaakt, kunt U op ieder moment besluiten uw persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen. Op uw verzoek zal Jaguar Forum uw gegevens uit de database van Jaguar Forum verwijderen of wijzigen. Indien u vragen of opmerkingen hebt aangaande ons privacybeleid en de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, mail ons dan via info@jaguarforum.nl, Jaguar Forum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

 

Jaguar Forum T: 055-3600354

Linie 516 W: www.jaguarforum.nl

7325 DZ Apeldoorn E: info@jaguarforum.nl

 

525]
KvK: 59928425

 

 

Disclaimer

De informatie op Jaguar Forum is met de mogelijke zorg samengesteld. Eigenaar, beheerders en geregistreerde gebruikers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. De aangeboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies en gebruikers kunnen er geen rechten aan ontlenen. Gebruikmaking van de geboden informatie is te allen tijde voor eigen risico van de gebruiker.

 

Vrijwaring

De eigenaar, beheerders en geregistreerde gebruikers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor geleden (gevolg)schade ten gevolgen het gebruik van de op het forum beschikbare informatie Naast aanspraak voor bovenstaande accepteren zij geen aansprakelijkheid voor alle andere gevolgen van het kijken naar en gebruiken van het forum en/of door of via Jaguar Forum geleverde diensten.

 

Gebruikers dienen tevens rekening te houden met:

  • Persoonlijke mening Teksten en publicaties op Jaguar Forum berusten in eerste instantie op de persoonlijke mening van de betreffende gebruiker. Aangezien niemand de waarheid in pacht heeft is het doel van Jaguar Forum ook niets meer dan het geven van een platform. Behandel deze teksten dus niet als waarheden, maar als persoonlijke meningen. Ook indien van het woord “advies” afgeleide begrippen worden gebruikt, gaat het in het beste geval om een goed gemotiveerde persoonlijke mening.
  • Fouten In de publicaties kunnen fouten zitten. Fouten kunnen onder andere ontstaan door incorrecte bronnen of verkeerde interpretatie van bronnen. Daarbij is elke andere manier van het maken van fouten niet uit te sluiten.
  • Hyperlinks naar andere websites Als een gebruiker via Jaguar Forum door middel van een hyperlink een pagina van derden raadpleegt dan wordt deze informatie verstrekt door die derde die de betreffende pagina heeft gepubliceerd. Jaguar Forum aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud op de sites van derden.
  • Onvolledigheid De publicaties op Jaguar Forum kunnen onvolledig zijn. De beheerders houden zich het recht voor om een selectie te maken van de beschikbare informatie om deze te publiceren. Daarbij kunnen ook vermeldingen van de gebruikte bronnen onvolledig zijn.
  • Bereikbaarheid Jaguar Forum kan zonder voorafgaande melding tijdelijk offline zijn.

 

Auteursrecht en andere intellectuele rechten

De op deze website afgebeelde teksten, illustraties, grafisch materiaal en logo’s worden behandeld alsof sprake is van eigendom van, of licentie aan, Jaguar Forum . Deze worden tevens beschermd door auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan om met rechten belastte informatie te plaatsen, door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan voor privé gebruik.

 

Adverteren

Jaguar Forum kent de mogelijkheid van advertenties door commerciële aanbieders van diensten of goederen die gerelateerd zijn aan, en of aansluiten bij de interesse van de gebruikers van Jaguar Forum. Met adverteerders worden individuele overeenkomsten gesloten waarbij de voorwaarden voor sponsoring en gebruik van Jaguar Forum worden vastgelegd.

 

Donaties

Gebruikers van Jaguar Forum kunnen geheel vrijwillig overgaan tot donatie. Deze donatie levert zowel de gebruiker als Jaguar Forum geen extra rechten of verplichtingen op. Sponsors zijn geheel vrij de door hun gedane aanbiedingen te beperken tot geregistreerde donateurs.

 

Auteursrecht, 2003-2015 Jaguar Forum

Third Parties

Spam Defense
The IPS Spam Defense Service passes the email address and IP address of the registering member to the service to determine the likelihood a registering account is a spam source.
Invisible reCAPTCHA
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.
×
×
  • Create New...