Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/03/19 in all areas

  1. 1 point
    Ik heb zelf geen S-type, maar conform de opgave van Jaguar zelf verdient één type olie de voorkeur, en wel die met onderstaande specs: en onderstaande viscositeit: Dan kom je bijvoorbeeld bij DEZE uit.
×
×
  • Create New...